Theo một nguồn tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Đăng Chương sẽ thôi chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Vương Duy Biên sẽ tạm thời thay ông Chương kiêm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Trao đổi với chúng tôi về thông tin này, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, hiện tại, ông Nguyễn Đăng Chương vẫn là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Bộ chưa có quyết định chính thức nào về việc thay thế người đảm nhận vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Về việc ông Chương sẽ thôi chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn trong khoảng một tuần nữa, ông Bình cho biết, ông không bình luận về thông tin này.

N.Hoa