Cùng với việc đánh giá những thành tựu nghiên cứu mới trong một nửa thế kỷ qua về thời đại dựng nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, rút kinh nghiệm và hướng tới các chương trình khoa học trong những thập kỷ tiếp theo của thế kỷ XXI, tại hội thảo, các đại biểu sẽ còn thảo luận, làm rõ nhiều vấn đề gây tranh cãi thời gian qua.

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đồng tổ chức, dựa trên thành quả của chương trình nghiên cứu khoa học quốc gia và hội thảo quốc gia “Hùng Vương dựng nước” cuối những năm 60, đầu những năm 70 của thế kỷ XX. Hiện tại, Ban tổ chức đã  69 báo cáo khoa học của 77 tác giả ở 12 tỉnh, thành phố khắp cả ba miền đất nước. 

Ban tổ chức trao đổi về hội thảo "Thời đại Hùng Vương trong tiến trình lịch sử Việt Nam"
Đền Hùng tại Phú Thọ

Hội thảo được kỳ vọng sẽ đặt ra và kiểm đếm hầu hết các vấn đề, từ những vấn đề cơ bản, cốt lõi cho đến những biến đổi trong lịch sử; từ nguồn gốc, thực trạng, cho đến việc đánh giá giá trị di sản thời đại Hùng Vương dựng nước. 

Nhiều vấn đề gây tranh cãi về thời đại Hùng Vương thời gian qua, kể cả những kỳ vọng của nhiều chuyên gia về việc kéo dài mốc khởi đầu thời đại Hùng Vương cho đến văn hóa Phùng Nguyên cách ngày nay gần 4.000 năm, vì sao mỗi đời vua Hùng kéo dài hàng trăm năm… cũng sẽ tiếp tục được đặt ra, bàn thảo, làm rõ trong hội thảo này.


N.Hoa