Ngày 23-12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức tổng kết ngành văn hóa và thể thao Hà Nội năm 2016, bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu trong năm 2016. 

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH,TT Hà Nội cho biết, năm 2016 công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đạt được những kết quả tích cực trong công tác quản lý di sản, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, thanh tra, kiểm tra.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, với hơn 2.500 buổi diễn, trong đó có 407 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại vùng sâu, vùng xa và các chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 Ngoài ra, các nhiệm vụ thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” cũng được tập trung triển khai thực hiện, trong đó trọng tâm là lập lại kỷ cương trật tự quảng cáo, thực hiện văn minh nơi công cộng. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, với hơn 2.500 buổi diễn, trong đó có 407 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại vùng sâu, vùng xa và các chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức và quản lý lễ hội đi vào nề nếp, trật tự, an toàn, khắc phục được những hạn chế, tồn tại của những năm trước; bên cạnh đó, ý thức, nhận thức về việc bảo vệ di sản được nâng cao.

Sở VH,TT Hà Nội đã tổ chức để báo chí bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu trong năm. Dự kiến 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô sẽ được Sở VH,TT Hà Nội công bố vào tuần tới

 Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổng kiểm kê di tích, kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể tại 30 quận, huyện, thị xã và ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử- văn hoá- danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.

Tại buổi lễ, Sở VH,TT Hà Nội đã tổ chức để báo chí bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu trong năm. Dự kiến 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô sẽ được Sở VH,TT Hà Nội công bố vào tuần tới
Lưu Hiệp