Nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của chủ sở hữu và người phát hiện, Công an quận Thanh Xuân đề nghị ai là chủ sở hữu số tiền trên thì liên hệ với Công an quận Thanh Xuân (địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội; số ĐT cơ quan: 043.8585622; hoặc liên hệ đồng chí Dũng – cán bộ Đội Điều tra tổng hợp – Công an quận Thanh Xuân; số ĐT: 0988388221) để làm thủ tục nhận lại tài sản; đề nghị chị Nguyễn Thị Lâm liên hệ với Công an quận Thanh Xuân để đảm bảo quyền lợi của mình.

Nếu trong thời hạn 30 ngày, chủ sở hữu số tiền trên và chị Nguyễn Thị Lâm không liên lạc với Công an quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân sẽ tiến hành giải quyết số tiền trên theo quy định của pháp luật.