Đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện trên liên hệ với Đồn Công an Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội để giải quyết, ĐT: 02433661313, địa chỉ: Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, TP Hà Nội. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến giải quyết, đơn vị sẽ làm thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

PV