Ai là chủ sở hữu của những chiếc xe máy dưới đây, đến cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ để giải quyết. 

Xe máy nhãn hiệu Honda - Vision, BKS: 29B1 – 79144; số khung: 687711; số máy: 0697728.

Xe máy nhãn hiệu Honda - Dream, BKS: 16K1 – 2149; số khung: 004752; số máy: 20227412.

Xe máy nhãn hiệu Honda - Víion, BKS: 98K1 – 02556; số khung: 085780; số máy: 0085853.

Địa chỉ liên hệ: Công an quận Tây Hồ, số 739 lạc long quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội hoặc liên hệ với đồng chí Phan Ngọc Hà - điều tra viên. SĐT: 0914273770.


PV