Đó là xe máy nhãn hiệu HONDA, kiểu xe Wave màu sơn đỏ BKS: 29Z6 - 1850; số máy: HC12E- 2863559; số khung RRXWC1H1UM6XH 01421 và xe nhãn hiệu HODA kiểu xe DREAM màu nâu BKS: 30K7- 2147; số máy: 044503; số khung: 2065031.

Vì vậy, Công an phường Cống Vị thông báo: Ai là chủ sở hữu những chiếc xe trên đề nghị mang giấy tờ đến Công an phường Cống vị để được xem xét giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nào đến nhận, Công an phường sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

PV