Cụ thể:

* 01 xe máy nhãn hiệu Honda – Wave, màu sơn xanh, BKS: 29R2-3290, số máy 8022504, số khung 8022504.

* 01 xe máy nhãn hiệu Suzuki – Viva, màu sơn xanh, BKS: 29S2-4366, số máy 124318, số khung 124318.

* 01 xe máy nhãn hiệu TAURUS, màu sơn đỏ - xám, BKS: 33R4-5699, số máy 004892, số khung 04892.

* 01 xe máy nhãn hiệu Spaky, màu sơn trắng, BKS: 30K1-3672, số máy 03001327, số khung: 830001054.

Ai là chủ sở hữu các xe máy trên đề nghị đến Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội để giải quyết và gặp đồng chí Nguyễn Công Thành, điều tra viên, số điện thoại: 0936277111. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng báo nếu không ai đến nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

CAH Đông Anh