Để phục vụ công tác điều tra, kết luận vụ án đề nghị ai là bị hại  làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an để được giải quyết theo quy định pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (qua Phòng 12/C46), số điện thoại 069.2322580; hoặc điều tra viên Hoàng Văn Hạnh, số điện thoại: 0914366448.

PV