Theo đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động các ngành, các cấp, các lực lượng và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương trong đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ động nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn quốc nhất là sử dụng mạng internet, mạng viễn thông để thực hiện hành vi phạm tội. Chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý, đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan. 

Nguyễn Hương