Theo đó, liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô chở người dưới 24 chỗ, Luật quy định:

Đối với dòng xe ôtô từ 9 chỗ trở xuống, loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm³ trở xuống, từ ngày 1-7-2016 áp dụng thuế suất 40%, từ ngày 1-1-2018 áp dụng thuế suất 35%; Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm³ đến 2.000 cm³, từ 1-1-2018 áp dụng thuế suất 40%; Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm³ đến 2.500 cm³ áp dụng thuế suất là 50%; Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm³ đến 3.000 cm³, từ ngày 1-7-2016 áp dụng thuế suất 55% và từ 1-1-2018 áp dụng thuế suất 60%;  Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm³ đến 4.000 cm³ áp dụng thuế suất 90%; Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm³ đến 5.000 cm³ áp dụng thuế suất 110%; Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm³ đến 6.000 cm³ áp dụng thuế suất 130%; Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm³ áp dụng thuế suất 150%. 

Đối với xe ôtô vừa chở người, vừa chở hàng: Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm³ trở xuống, có mức thuế suất 15%; Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm³ đến 3.000 cm³, mức thuế 20% và loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm³ là 25%.

 Đối với xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng thì mức thuế suất bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại; Xe ôtô chạy bằng năng lượng sinh học, mức thuế suất bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại.

Đối với xe ôtô chạy bằng điện: Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống, có mức thuế suất 15%; Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ là 10%; Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ là 5%; Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng là 10%. Đối với xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh, từ ngày 1-7-2016 hết ngày 31-12-2017 là 70% và từ 1-1-2018 tăng lên 75%.

Ban Bạn đọc