Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, thống nhất tiếp thu về áp dụng thuế phòng vệ thương mại và về hiệu lực thi hành.

Theo đó, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo thống nhất đề nghị thời gian có hiệu lực của Luật từ ngày 1- 9- 2016 thay vì từ ngày 1- 7- 2016.Về miễn thuế đối với hàng hóa ảnh hưởng đến môi trường, Luật môi trường quy định cấm nhập khẩu các loại hàng hóa có tác động tiêu cực đến môi trường hoặc quy định rõ các trường hợp được nhập khẩu hạn chế và giám sát chặt chẽ các loại hàng hóa đó. Do vậy, các hàng hóa này không phải là đối tượng được miễn thuế.

Đối với quy định miễn thuế với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng phải là các sản phẩm mới, chưa qua sử dụng là không khả thi và đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ. Cơ quan thẩm tra đề nghị cho phép giữ như dự thảo luật.     

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, với danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu là rất lớn (với hơn 10.400 dòng thuế) thì việc ban hành quá chi tiết sẽ không phù hợp và khó khăn cho việc điều hành các chính sách của Nhà nước. Đồng thời, để bảo đảm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, dự thảo luật giao UBTV Quốc hội quyết định sửa đổi, bổ sung khi Chính phủ trình.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô dưới 24 chỗ, một số ý kiến đề nghị không chia thành nhóm nhỏ đối với xe có dung tích xi lanh dưới 2.000 cm3, không phân loại dung tích dưới 1.000 cm3 và đề nghị không giảm thuế quá sâu đối với dòng xe dưới 2.000 cm3.

Có ý kiến cho rằng, việc chia nhỏ và giảm thuế suất quá sâu đối với dòng xe có dung tích xi lanh nhỏ sẽ gây khó khăn rất lớn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước và chủ yếu ưu đãi cho xe nhập khẩu.

Về vấn đề này, ông Phùng Quốc Hiển cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị không chia nhỏ dòng xe có dung tích xi lanh dưới 2.000 phân khối như dự thảo luật. Đồng thời, điều chỉnh giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ôtô có dung tích xi lanh dưới 2.000cm3 mỗi năm giảm xuống 5% so với thuế suất hiện hành và bỏ lộ trình giảm trong năm 2019.

M.Đ.