Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình thông báo ai là người bị hại, người biết về sự việc trên, đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình để làm việc theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Đội Điều tra tổng hợp) – số 37 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, TP Hà Nội; điều tra viên thụ lý vụ án: Nguyễn Tùng Linh, số điện thoại: 0243.8230984, DĐ: 0978343456.


PV