Xe máy BKS 52P2-3407, SK: 065727, SM: 0065902; xe máy BKS 29L5-054.02, SK và SM bị đục nát; xe máy BKS 29T8-7466, SK: 218709, SM: 0216557; xe máy BKS 89F8-2313, SK: 003774, SM: 03774; xe máy BKS: 18HK-509, SM: 120929, SK bị cắt; xe máy BKS 29T2-6586, SM bị đục, SK bị cắt; xe máy BKS 29P4-6095, SK: 503750, SM: 0503780; xe máy BKS 29D1-199.64, SK: 208964, SM: 3009002.

Ai là chủ sở hữu xe, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ Công an phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0243.7502816.

CAND Online