Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE màu trắng, số khung: 61095963, số máy: 095963; xe máy nhãn hiệu HONDA SH màu đỏ, số khung: 077773, số máy: 0058662 và xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE @ màu xanh, đen, số khung: 004278, không có số máy. 

Công an phường Nghĩa Đô thông báo ai là chủ sở hữu các xe máy trên vui lòng liên hệ: đồng chí Tống Thành Trung, CAP Nghĩa Đô, số điện thoại: 0929333868 hoặc đồng chí Phùng Ngọc Thịnh - CAP Nghĩa Đô, số điện thoại: 0969371168 để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có ai đến liên hệ làm việc, cơ quan Công an sẽ tiến hành giải quyết theo quy định.

Anh Minh