Xe máy Airblade, BKS 29L5- 020.62; SK 617687; SM 2058102; xe máy Honda Wave, BKS 34M5-9580, SK: 533712, SM: 6533857; xe máy Atila BKS 30 H9-9485, SK: 009818, SM: 009818; xe máy Suzuki, BKS 29L5-6482, SK: 122403, SM: 122403; xe máy BKS 29F4-0648, SK:109614, SM: 111392; xe máy không có BKS, SK: 048665, SM: 0048675.

Đề nghị ai là chủ sở hữu, đề nghị liên hệ đến đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, cán bộ Công an phường Xuân Đỉnh để giải quyết, địa chỉ số 79, đường Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội;điện thoại 043.750.2816.

X.M.