Công an huyện Mỹ Lộc - tỉnh Nam Định đang tạm giữ 62 xe mô tô vi phạm hành chính (VPHC) về trật tự an toàn giao thông đường bộ, chưa biết rõ chủ sở hữu, người vi phạm hoặc những người này không đến liên hệ giải quyết để nhận lại phương tiện.

Căn cứ Điều 82, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 2-6-2012; căn cứ Điều 17 Nghị định số 115/2013/ NĐ-CP ngày 3-10-2013 của Chính phủ, quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Để xử lý số phương tiện bị tạm giữ theo quy định, Công an huyện Mỹ Lộc đăng danh sách xe mô tô đang bị giữ trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người vi phạm của các xe mô tô trên liên hệ Công an huyện Mỹ Lộc để giải quyết. (SĐT: 0228.3810695)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu chủ sở hữu, người vi phạm không đến nhận thì các xe mô tô trên sẽ bị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước theo quy định.

Danh sách xe mô tô bị tạm giữ

PV