1- Xe máy Honda, màu nâu: BKS: 33N6-7072, SK: 30771025851, SM: 02436; 2- Xe máy Nouvo, màu: đen - trắng, BKS: 29V1-9690, SK: 072512, SM: 072513; 3- Xe máy SYM, màu: xanh, BKS: 33M6-0483, SK: 240599, SM: 240599; 4- Xe máy SCR, màu: đỏ, BKS: 30L8-3565, SK: 10871045261, SM: 07L00427; 5- Xe máy Wave, màu: xanh, BKS: 29P9-3383, SK: 231398, SM: 0231512; 6- Xe máy Yamaha Lexam, màu: trắng – đen, BKS: 30L7-0417, SK: 010701, SM: không; 7- Spacy, màu: trắng, BKS: 30N9-8450, SK: 970902492, SM: 091560; 8-Xe máy Wave, màu: trắng, BKS: 29L1-009.83, SK: 5310283, SM: 310073; 9- Xe máy Attila, màu: trắng, BKS: 30H5-9573, SK: VT2233, SM: 006593; 10- Spacy, màu: nâu, BKS: 29H1-6342, SK: 960301179, SM: 002885; 11- Xe máy Attila, màu: trắng, BKS: 29P6-7128, SK: 008361, SM: 008361; 12- Xe máy kiểu dáng Yamaha, màu: trắng, BKS: 29P2-9157, SK: 2002144, SM: 509725; 13- Xe máy Wave, màu: trắng, BKS: không, SK: 173746, SM: 7173779; 14- Xe máy Wave, màu: đỏ, BKS: 36H8-6984, SK: 000910, SM: 025121; 15- Xe máy Wave, màu: đỏ, BKS: 29R9-7782, SK: 15281, SM: 0158306.

Những ai là chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp của những chiếc xe máy trên xin liên hệ với cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Đội CSĐT tội phạm về ma túy) theo số ĐT: 02439396791 và 02437334767 để được giải quyết.

Sau thời gian 30 ngày đăng báo, nếu không có người nhận, Công an quận Ba Đình sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
PV