Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã yêu cầu Hội đồng thành viên Vinafood1, Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Vinafood2 phối hợp với Hội đồng quản trị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: Tăng cường công tác cung cấp lương thực của Vinafood1 và Vinafood2 cho thị trường và người tiêu dùng, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối, thông qua hệ thống các doanh nghiệp bán lẻ trực thuộc hoặc hệ thống các siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ liên doanh, liên kết.

Vinafood1 và Vinafood2 được yêu cầu tăng cường cung cấp lương thực cho thị trường.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Vinafood1 và Vinafood2 đảm bảo các mặt hàng lương thực cung ứng cho thị trường có chất lượng tốt và giá cả ổn định; chủ động, tích cực tham gia công tác bình ổn thị trường theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; không được thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc đầu cơ, tích trữ, nâng giá trái pháp luật.

K.Hiền