Còn trong 8 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc ghi nhận giá trị 247 triệu USD, chiếm 21,3%, đứng đầu trong tỷ trọng xuất khẩu cá tra Việt Nam. Hiệp hội Cá tra Việt Nam nhìn nhận, riêng trong năm nay, thị trường Trung Quốc có thể coi là “cứu cánh” cho xuất khẩu cá tra Việt Nam bởi lượng gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc khá lớn, bù đắp cho những khó khăn trong xuất khẩu tại các thị trường lớn như Mỹ, EU.

Theo Tổng cục Thủy sản, thị trường Trung Quốc chỉ có 15% nhà hàng có món ăn cá tra. Mặt hàng này cũng không có tiêu chuẩn của ngành, sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Tại Trung Quốc cũng không có hoạt động quảng bá thương hiệu cá tra, không có thương hiệu nổi tiếng về mặt hàng này. Sản phẩm phải thông qua nhiều kênh phân phối trung gian, lợi nhuận thấp, thông tin giữa người mua và người bán.

Vì thế, khi thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, doanh nghiệp cá tra Việt Nam cần hợp tác với các đối tác tại Trung Quốc và tạo dựng thương hiệu cá tra Việt Nam tại thị trường này.

N.Y