Cụ thể, tại kỳ điều hành lần này, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành. Theo đó, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã chi sử dụng ở mức: xăng E5 RON92: 853 đồng/lít; xăng RON95: 95 đồng/lít; dầu mazut: 70 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau: giữ nguyên giá xăng E5 RON92 và xăng RON95-III. Dầu diesel 0.05S giảm 213 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 69 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giữ nguyên giá.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5 RON92 không cao hơn 19.611 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 21.177 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.242 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 16.174 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.756 đồng/kg.
H.A