Trung tâm là đại diện của VietinBank tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, giúp VietinBank chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, phát triển khách hàng; gần gũi, hỗ trợ tối đa các chi nhánh, thúc đẩy phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo đúng định hướng, chiến lược, chủ động và hiệu quả.

Thực hiện chiến lược phát triển theo vùng

Các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) đã đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2019, cả 4 vùng KTTĐ đóng góp 72,95% vào tốc độ tăng bình quân GDP của toàn bộ nền kinh tế. Quy mô kinh tế của các vùng KTTĐ ngày càng lớn trong GDP cả nước. 

Cứ 1% tăng trưởng của 4 vùng KTTĐ sẽ làm GDP của toàn bộ nền kinh tế tăng 0,61%. Nổi bật là vùng KTTĐ Bắc Bộ và vùng KTTĐ phía Nam, trong giai đoạn 2011 - 2019, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn của 2 vùng chiếm tỷ trọng hơn 61% trong GDP, là các vùng “trọng điểm” trong “trọng điểm”.

Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đẩy mạnh tăng trưởng ở các đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm là đầu tàu phát triển, nhất là khu vực TP HCM.

Đón đầu sự phát triển kinh tế vùng, VietinBank đã nghiên cứu và thành lập Trung tâm Khách hàng phía Nam đặt tại TP HCM. Đây sẽ là bước phát triển đột phá, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh của VietinBank tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Mô hình và cơ chế hoạt động của Trung tâm đã và đang mang đến rất nhiều lợi ích cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp; đặc biệt là giảm tải thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt cung cấp vốn kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh đặc thù của địa bàn TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. 

Đây là điều kiện quan trọng để VietinBank tiếp tục nghiên cứu để phát triển mô hình này trong các vùng kinh tế, các địa phương; tiếp tục tạo dựng những lợi thế cạnh tranh bền vững cho VietinBank để tiếp tục bứt phá trong chặng đường phát triển sắp tới.

“Trung tâm Khách hàng phía Nam nằm trong chiến lược phát triển theo vùng của VietinBank”.

Nỗ lực “vượt sóng” để vươn lên

Ra đời trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch COVID-19, song ngay trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Khách hàng phía Nam đã nhanh chóng xây dựng mục tiêu và định hướng kế hoạch hành động. Cùng với đó là công tác kiện toàn nhân sự, định biên, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và mô hình tổ chức hoạt động tại các phòng phát triển kinh doanh theo hướng quản lý theo chiều dọc. 

Trung tâm đồng hành cùng phân khúc kinh doanh, đảm bảo triển khai các chiến lược/chương trình theo định hướng của phân khúc tại trụ sở chính và quản lý theo chiều ngang, đồng hành cùng chi nhánh.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng xây dựng cơ chế phối hợp, hoàn thiện quy trình phối hợp với các đơn vị kinh doanh, nắm bắt địa bàn, truyền thông định hướng của Ban lãnh đạo đến các chi nhánh. Trung tâm cũng chủ động tìm kiếm và tư vấn cơ hội kinh doanh cho các chi nhánh, thường xuyên phối hợp với Khối Nhân sự đánh giá chất lượng đội ngũ bán hàng trên địa bàn. 

Nhờ những nỗ lực không ngừng và xác định cách làm đúng đắn, tập trung tối đa nguồn lực cho các mục tiêu chính và ngắn hạn, tháng 6-2020, Trung tâm thực hiện vượt kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao, phục hồi dư nợ sau ảnh hưởng của dịch bệnh trong các tháng đầu năm. Riêng trong tháng 6-2020, dư nợ KHDN tăng 10.311 tỷ đồng, dư nợ KH bán lẻ tăng 2.208 tỷ đồng so với đầu tháng.

TP HCM và Đông Nam bộ đóng góp hơn 50% vào tăng trưởng dư nợ tháng 6-2020 của Khối KHDN và 33% vào tăng trưởng dư nợ của Khối Bán lẻ. Nguồn vốn bình quân và CASA bình quân KHDN tăng trưởng khá tốt. Khu vực 7 đứng đầu về tăng trưởng dư nợ bán lẻ 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu dư nợ bình quân cao hơn bình quân toàn hàng. 

Trong thời gian tới, Trung tâm Khách hàng phía Nam sẽ tiếp tục thực hiện Đồng hóa năng lực các trưởng phòng kinh doanh trên địa bàn TP HCM để chia sẻ, đánh giá, phản hồi, khen thưởng và tìm ra các bài học có giá trị, mức độ thành công cao nhất để đưa bài học này về các chi nhánh khác trên địa bàn; Hỗ trợ, theo dõi liên tục quá trình thực hiện nhằm đồng hóa năng lực bán, tạo ra sự đồng đều về năng lực, đoàn kết, hỗ trợ cùng phát triển. 

Trung tâm sẽ trực tiếp khai thác tổng thể nhóm khách hàng TOP và Bán mẫu trực tiếp cho chi nhánh. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 là tiền đề để Trung tâm có sức bật mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm. Trung tâm Khách hàng phía Nam tiếp tục nỗ lực triển khai hiệu quả, thực hiện tốt công tác đầu tàu dẫn dắt hoạt động kinh doanh tại địa bàn phía Nam đi đúng định hướng và đạt được kỳ vọng của Ban lãnh đạo VietinBank.        

Linh Chi