Trong khi đó, nhập khẩu đạt gần 10,2 tỷ USD. Như vậy, 15 ngày đầu năm mới 2019, nước ta bị thâm hụt gần 1 tỷ USD. 

Trong 15 ngày đầu năm, cả nước đã có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Dệt may, điện thoại và linh kiện, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự sụt giảm mạnh về kim ngạch của nhóm hàng điện thoại (chỉ đạt 1,293 tỷ USD), riêng nhóm hàng này bị sụt giảm đến hơn 800 triệu USD, tương đương hơn 39% kim ngạch. 

Đây cũng là lý do chính khiến trị giá xuất khẩu cả nước bị sụt giảm. Ngoài ra, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng bị sụt giảm nhẹ gần 50 triệu USD. 

Phan Đức