Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu 4 tháng đầu năm có tốc độ tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, kim ngạch 4 tháng đầu năm đạt 52,87 tỷ USD, tăng 6% so cùng kỳ 2015, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 7,2% của cùng kỳ năm ngoái. 

Một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu tăng thấp vẫn do kinh tế thế giới chưa phục hồi, nhu cầu thị trường thấp. 

Mặt khác, giá dầu giảm cũng khiến cho kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm đến 52,1%. Như vậy, 4 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 1,46 tỷ USD. 

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nhập siêu khá mạnh từ thị trường Trung Quốc với 8,9 tỷ USD.

V.H.