Như vậy, tính đến hết ngày 15-7-2016, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước đạt hơn 177 tỷ USD, tăng 2,8%  so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7-2016 thâm hụt 87 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 7-2016 còn mức thặng dư gần 1,61 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 7-2016, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch XNK hơn 9,22 tỷ USD, giảm 2,7% tương ứng giảm 259 triệu USD so với nửa cuối tháng 6-2016.

L.Hiệp