Như vậy, tính đến hết ngày 15-6-2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt gần 147,54 tỷ USD, tăng 2% (tương ứng tăng hơn 2,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. 

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 6-2016 thâm hụt 285 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 6-2016 thặng dư hơn 1,36 tỷ USD.

L.Hiệp