Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong kỳ 1 tháng 10 (từ 1/10 đến 15/10) đạt 13,1 tỉ USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, xuất nhập khẩu trong kỳ của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch 8,48 tỉ USD. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 10 thặng dư 59 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/10 thâm hụt 3,97 tỉ USD.

Tính đến hết ngày 15/10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 257,46 tỉ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng 27,22 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 126,74 tỉ USD; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 130,72 tỉ USD. Tính đến hết ngày 15/10, các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 77,28 tỉ USD, chiếm hơn 59% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Phan Đức