Đáng chú ý đã xuất hiện những trận mưa giông lớn trên diện rộng gây ảnh hưởng ngập úng cục bộ đã gây khá nhiều sự cố trên dưới lưới điện làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực trên địa bàn thành phố, như các huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn...

Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị tốt về các phương án ứng phó nên nhìn chung  EVN HANOI đã đảm bảo vận hành cung ứng đủ điện phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo cấp điện liên tục cho sản xuất nước sạch và bơm chống úng ngập trên địa bàn Thủ đô.

EVN HANOI đã rất cố gắng trong việc đẩy nhanh tiến độ, đóng điện các dự án lưới điện 110kV, góp phần quan trọng trong công tác cấp điện an toàn, ổn định sự phát triển kinh tế của Thủ đô. 

Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thành phố ngày càng tăng cao. Vì vậy việc mở rộng mạng lưới trong đó có đầu tư nâng cấp, xây mới các công trình hạ tầng điện là nhu cầu cấp thiết đòi hỏi không chỉ nỗ lực của ngành điện lực Thủ đô mà còn cần sự đồng thuận của người dân ở các địa bàn. 

Nổi bật là khu vực quận Ba Đình và cầu Giấy, với lưới điện hiện trạng không thể đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho khu vực này bởi tốc độ gia tăng người sử dụng điện. Trong số các hạng mục được triển khai, có dự án Trạm biến áp 110KV Công viên Thủ Lệ giữ vai trò quan trọng để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho các phụ tải tại khu vực quận Cầu Giấy, Ba Đình và quy hoạch mạng lưới cung cấp điện của toàn TP Hà Nội. 

Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cho biết, đây là hạng mục đã nằm trong Quy hoạch chung xây dựng Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011 và Quy hoạch phát triển điện lực TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 đã được Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29-8-2011; đã được chỉ đạo tại Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội số 18/2013/NQ-HĐND ngày 3-12-2013 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 8; đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 9190/UBND-CT ngày 05/12/2013; Dự án nằm trong danh mục dự án cấp bách tại văn bản số 114/TB-VPCP ngày 3/4/2015. Các quy định của pháp luật liên quan đến phát triển hệ thống hạ tầng ngành điện trong đó có các trạm biến áp được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt có đánh giá tác động môi trường của các dự án đó được quan tâm, các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Để đảm bảo phục vụ tốt việc cung cấp điện năng cho sản xuất và đời sống, Điện lực Hà Nội đề nghị các cấp chính quyền quan tâm ủng hộ, tuyên truyền nhân dân địa phương đồng thuận cùng EVNHANOI thực hiện các dự án phát triển hạ tầng điện nhằm kịp thời đưa vào vận hành phục vụ nhu cầu về điện trên địa bàn Thủ đô.

PV