Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi vì mẫu thử của sản phẩm này lấy trên thị trường không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng. 

Kem và bột tắm trắng ngọc trai bị thu hồi vì không đạt chất lượng. 

Cục quản lý Dược căn cứ công văn ngày 6/11 của Viện kiểm nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh gửi kèm phiểu kiểm nghiệm số 0158/VKN-KTMP2018 ngày 6/11 về kết quả kiểm nghiệm sản phẩm kem và bột tắm trắng Ngọc trai lấy tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Moon Shop; mẫu thử  không đáp ứng quy định về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng.

Cục Quản lý dược yêu cầu Ccông ty Nghĩa Phong gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm chưa đạt chất lượng trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Cục Quản lý dược cũng đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, kiểm tra công ty trên và xử lý vi phạm theo quy định.

Thanh Hằng