Theo TS Lương Văn Khôi, sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu lao động Việt Nam trong tiến trình phát triển của cuộc CMCN 4.0. 

Theo đó, 4 nhóm ngành có thể phải thay đổi nghề nghiệp: nhân viên bán hàng, thợ vận hành, lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lao động giản đơn. Dự báo sẽ có khoảng 8-16 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi 4.0. 7 lĩnh vực chịu ảnh hưởng của 4.0 gồm: Nông lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn và bán lẻ, vận tải kho bãi, giáo dục đào tạo, y tế, nghệ thuật giải trí.

Quang cảnh hội thảo

TS. Lê Huy Khôi (Bộ Công thương) cho rằng, nhận thức về 4.0 của cộng đồng các doanh nghiệp còn hạn chế trong khi đó hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các DN chưa đáp ứng được cho 4.0; Những yếu kém nội tại của các doanh nghiệp; Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt là lao động giản đơn trong các ngành như da giầy, dệt may, điện tử; Đầu tư vào khoa học công nghệ. 

Theo đó, để đạt được hiệu quả thật sự từ ứng dụng CMCN 4.0 thì những ngành hàng cần được áp dụng khoa học một cách hợp lý. Phương pháp và cách thức thực hiện cần phải được sử dụng hài hoà; Cần cơ quan tư vấn độc lập, cơ quan tư pháp, tham gia hoạch định đưa ra những chính sách phù hợp và cần phải có chính sách hỗ trợ cụ thể từ Chính phủ.


Lưu Hiệp