Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ KH&ĐT và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát và tháo bỏ một số rào cản gia nhập thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài trong ngành, lĩnh vực mà Việt Nam không còn nhu cầu bảo hộ, qua đó phát huy hiệu quả của thu hút, sử dụng nguồn lực đầu tư FDI cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phan Đức