Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện 23 container vi phạm chủ yếu qua hoạt động soi chiếu trước với các mặt hàng doanh nghiệp thường khai báo ngụy trang là phụ tùng ôtô, tã bỉm trẻ em, sữa bột dành cho trẻ em, sợi…

Để đạt được kết quả trên, 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Hải quan đã chủ động, tích cực triển khai công tác nghiệp vụ quản lý rủi ro như phân tích sâu các mặt hàng trọng điểm liên quan đến gian lận xuất xứ; tập trung triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với hàng phế liệu, ma túy, tiền chất và thực hiện các kế hoạch, chuyên đề kiểm soát rủi ro; tăng cường hoạt động thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành.

Phan Đức