Thấy Công an, các đối tượng bỏ chạy, để lại 42.250 cái khẩu trang y tế các loại không rõ nguồn gốc, xuất sứ. Được biết, gần đây, lợi dụng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu khẩu trang y tế của người dân Campuchia tăng cao, các đối tượng lợi dụng địa hình thuận lợi ở khu vực biên giới của huyện Bến Cầu để tập kết vận chuyển khẩu trang trái phép qua biên giới tiêu thụ.
Tang vật thu giữ
M.Nhật – T.Nhung