Số thuế trên phát sinh khi cơ quan Hải quan thực hiện 6.097 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó, có 928 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, đạt 73% chỉ tiêu năm 2018, 5.169 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Số thu này tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 77% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ đồng.

Thời gian qua, lực lượng Hải quan tập trung kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, thu thập thông tin, phân tích rủi ro kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật các doanh nghiệp, tập đoàn lớn; lĩnh vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng có rủi ro cao như phế liệu, tôn mạ, tôn màu...

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sau thông quan tại các chi cục hải quan, từ đó tập trung đánh giá thông tin, phân tích rủi ro đối với các lô hàng luồng xanh có dấu hiệu rủi ro cao, các lô hàng có dấu hiệu nghi ngờ về mã số, giá, C/O...; chú trọng công tác kiểm tra sau thông quan về trị giá, đảm bảo không bỏ sót các lô hàng nghi ngờ có giá trị thấp.

Riêng trong thời gian từ ngày 16-9 đến 15-10-2018, toàn ngành đã thực hiện 560 cuộc kiểm tra sau thông quan, trong đó 118 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 442 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. 

Kết quả, lực lượng Hải quan ấn định và xử phạt vi phạm hành chính 221,5 tỷ đồng và đã thực thu vào ngân sách 164,4 tỷ đồng.

Hải Châu