Năm 2018, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 2 triệu tấn, trị giá 8,83 tỷ USD. Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2018, xuất khẩu thủy sản đạt 1,85 triệu tấn, trị giá 8,04 tỷ USD. 

Trong đó, xuất khẩu cá tra và chả cá tăng trưởng khả quan; xuất khẩu tôm giảm do phải cạnh tranh với các thị trường cung cấp khác.

Trong 11 tháng năm 2018, xuất khẩu tôm các loại đạt 346 nghìn tấn, trị giá 3,2 tỷ USD, giảm 1,7% về lượng và giảm 6,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tôm giảm do nguồn cung tôm trên thị trường thế giới tăng mạnh và tồn kho tôm tại các nước tiêu thụ chính ở mức cao.

Trân Trân