Nhìn chung giá bình quân các nhóm hàng của thành phố Hồ Chí Minh tương đương với Hà Nội, tuy vậy nhóm giáo dục cao hơn 14,46% ở nhóm học phí lớp 11 trường công lập và học phí trung cấp; Nhóm bưu chính viễn thông của thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn Hà Nội 103.97% chủ yếu ở nhóm hàng máy điện thoại di động và sửa chữa điện thoại.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là Vùng có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước trong nhiều năm nay; chỉ bằng 98,15% so với vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước bằng 97,81% so với Hà Nội. Hầu hết các nhóm hàng của Đà Nẵng đều tương đồng so với Hà Nội. Riêng giá học phí mẫu giáo và học nghề kỹ thuật của Đà Nẵng có mức thấp hơn so với Hà Nội từ 25% - 30%.

So với năm 2017 vị trí các tỉnh có mức giá đắt đỏ trong năm 2018 không có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức giá dần rẻ hơn so với những năm trước đây do giao thông ngày càng thuận lợi hơn nên giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ hàng hóa. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức đắt đỏ hơn các tỉnh miền núi chủ yếu ở các nhóm hàng dịch vụ, giải trí và du lịch.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số SCOLI thấp nhất. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2018, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lào Cai, Vũng Tàu, Lạng Sơn và Sơn La cũng là những địa phương có mức giá chung khá cao.

Năm 2018, vùng Đông Nam Bộ có vị trí đắt đỏ nhất trong cả nước. So với vùng Đồng bằng sông Hồng (bằng 100%), chỉ số SCOLI của vùng Đông Nam Bộ là 101,53%. Chỉ số SCOLI của Vùng này cao ở các nhóm hàng văn hóa, giải trí và du lịch bằng 103,15%. và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bằng 102,87%.

Lưu Hiệp