Đây là một trong những nội dung tại Văn bản số 6792/BNN-BVTV, Bộ NN&PTNT báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về gỗ nhập khẩu từ Cameroon vi phạm quy định kiểm dịch thực vật.

Thống kê sơ bộ hiện nay có khoảng 70.000m³ (1.000 container và 3.900m³) gỗ tròn và gỗ xẻ của hơn 30 doanh nghiệp nhập khẩu từ Cameroon đang bị lưu tại cảng Hải Phòng và hơn 50 container bị lưu giữ tại TP HCM do Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu không hợp lệ hoặc có dấu hiệu giả mạo (giả mạo chữ ký, con dấu, có dấu hiệu bị tẩy xóa...).

Với các vi phạm như trên, căn cứ quy định pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế thì các lô gỗ nhập khẩu từ Cameroon nêu trên được xem là không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu và các doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Bộ NN&PTNT cho biết, theo giải trình của các doanh nghiệp, các lô gỗ nói trên đều được mua từ các đối tác Cameroon và hồ sơ giấy tờ đều do đối tác xuất khẩu cung cấp. Doanh nghiệp nhập khẩu không có chuyên môn và nghiệp vụ nên không thể phát hiện được Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật không hợp lệ hoặc có dấu hiệu giả mạo và khẳng định không thể tái xuất (đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam) đối với các lô gỗ này.

Với số lượng gỗ lớn như trên bị lưu giữ tại cảng sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa; chi phí lưu kho, bãi ước tính lên đến vài chục tỷ đồng; tác động lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do thiếu nguyên liệu.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, Bộ NN&PTNT đề xuất Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 Nghị định 31/2016/NĐ-CP. Cho phép tiến hành kiểm dịch thực vật chặt chẽ các lô gỗ không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ và hiện đang lưu giữ ở cảng, nếu đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật Việt Nam thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu để làm thủ tục thông quan.

Trường hợp lô gỗ bị phát hiện nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam sẽ bị xử lý theo quy định. Bộ NN&PTNT cũng nêu rõ: Tất cả các lô gỗ từ Cameroon về Việt Nam sau ngày 1-12-2018 mà không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ của nước xuất khẩu thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định pháp luật.

Ngọc Yến