Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố: Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm được phép tiếp tục hoạt động; tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong các khu vực bị cách ly; bảo đảm cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm cho người dân...

Lưu Hiệp