Trong cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa đạt 241,42 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mặc dù còn 1 tháng nữa mới kết thúc năm, song kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam đã hoàn thành 91,8% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm (đạt 263 tỷ USD).

Theo dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế trong tháng 12, kim ngạch XNK sẽ cán mốc 500 tỷ USD. Trước đó, kim ngạch XNK đã đạt 400 tỷ USD vào năm 2017. Đặc biệt, nếu như năm 2010, chỉ có 20 mặt hàng cán mốc xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đến năm 2015, con số này là 23. Nhưng chưa hết năm 2019, đã có tới 31 mặt hàng. Bình quân kim ngạch XNK mỗi tháng đạt 43 tỷ USD.

Hiện sau 11 tháng năm 2019, cả nước đã xuất siêu 9,11 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (7,58 tỷ USD). Dự báo năm 2019 sẽ tiếp tục là năm cả nước xuất siêu với cán cân thương mại cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 9 tỷ USD. Điều này giúp tăng nguồn cung ngoại tệ, ổn định thị trường ngoại hối và cán cân thanh toán quốc tế.

L.Hiệp