Trong số 25,48 tỷ USD vốn FDI, có 14,56 tỷ USD của 1.844 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 30,4%; có 6,75 tỷ USD của 878 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 28,3%; và 4,16 tỷ USD của 3.742 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong số các ngành mà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đến nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 183,5 tỷ USD (chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư), lĩnh vực này đã tăng trưởng 10,5% trong nửa đầu năm do các nhà máy có vốn FDI đẩy mạnh sản xuất.

Ảnh minh họa.

Đứng thứ hai thu hút vốn FDI là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 51,1 tỷ USD, chiếm 16,5% tổng vốn đầu tư.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí đứng thứ ba với 17,8 tỷ USD, chiếm 5,7% tổng vốn đầu tư.

Tính chung trong 9 tháng năm 2017, khu vực FDI xuất siêu 17,63 tỷ USD, kể cả dầu thô. Nhập khẩu của khu vực FDI đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2016 và chiếm 60,3% kim ngạch nhập khẩu.

Hải Châu