Số liệu cập nhật của Bộ Tài chính chiều 5-11 cho biết tính đến hết quý III năm 2018, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) còn 3.039,169 tỷ đồng. Trong quý III, số trích Quỹ BOG là 1.264,128 tỷ đồng, số tiền sử dụng từ Quỹ BOG  là 2.042,049 tỷ đồng. 

Như vậy, so với từ đầu năm đến nay thì số dư Quỹ BOG đang ở mức thấp nhất trong các quý. Cụ thể, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31-12-2017 là 5.105,537 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2018 là 4.526,141 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG đến hết quý II năm 2018 là 3.812,378 tỷ đồng.

H.A