Các dự án đầu tư không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, đóng góp kim ngạch xuất nhập khẩu thu ngân sách mà còn tạo ra nhiều việc làm, cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, góp phần cải thiện, nâng cao mức sống cho người dân, đồng thời tạo ra diện mạo đô thị hiện đại của Hà Nội.

Hà Nội cam kết, đồng hành tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh hướng tới các chuẩn mực của quốc tế, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Hải Châu