Theo đó, Tuần hàng Việt thành phố Hà Nội và Phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm thu hút gần 150 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt, thuộc các nhóm ngành: Hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề; các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm an toàn, hữu cơ, sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các doanh nghiệp,địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Được biết, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa doanh thu dịch vụ với hàng chuỗi sự kiện: Hội nghị kết nối cung cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; các Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội; Chương trình khuyến mại tập trung, Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Hội chợ đặc sản vùng miền, các sự kiện kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, bình ổn thị trường…, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tuần hàng Việt thành phố Hà Nội và Phiên chợ tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 kéo dài đến hết ngày 21/6.

Hải Châu