Cụ thể, Sở GDCK TP. HCM tổ chức giao dịch lại bình thường kể từ ngày 25-1.  Giá tham chiếu cho phiên giao dịch ngày 25-1-2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22-1-2018. 

Trong trường hợp ngày 22-1-2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25-1-2018 là giá đóng cửa của ngày 19-1-2018. 

H.A