Như vậy, đây là ngày thứ 2 liên tiếp sàn chứng khoán này phải tạm dừng giao dịch sau sự cố hệ thống giao dịch ngày 22-1-2018 bị tê liệt. Cụ thể, UBCKNN cho biết Sở GDCK TP HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngày 22-1-2018.

Để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở GDCK TP HCM tiếp tục tạm ngừng giao dịch ngày 24-1-2018 để kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

Thị trường giao dịch phái sinh tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vẫn tổ chức giao dịch bình thường. Như vậy, UBCKNN chỉ thông báo tiếp tục dừng giao dịch, mà vẫn chưa có thông tin chính thức ngày mở giao dịch trở lại.

Một số nhà đầu tư cho biết việc tạm dừng giao dịch trên HOSE gây thiệt hại cho họ vì dù không giao dịch, nhưng vẫn phải trả phí, đặc biệt là những nhà đầu tư dùng đòn bẫy tài chính.

H.A.