Cụ thể, trong cuộc khảo sát tuần này của Kitco, có 20 nhà phân tích cao cấp và nhà buôn lớn đã tham gia, trong đó có 12 người tham gia trả lời, tương đương mốc 60% cho rằng họ sẽ lạc quan về giá vàng trong tuần tới.

Chỉ có 4 người, tương đương 20% cho rằng giá vàng sẽ giảm và cũng chỉ có 4 người còn lại cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Còn với 809 người tham gia khảo sát trực tuyến, 596 người trả lời, cho biết họ dự đoán vàng tăng giá trong tuần tới.

Trong khi chỉ có 150 người, tương đương 19%, dự đoán giảm. Số phiếu bầu chọn xu hướng đi ngang đạt 63 phiếu, tương đương 8%.

H.A.