Cụ thể, Thống đốc yêu cầu, các đơn vị đề xuất giải pháp với UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành và tổ chức cung ứng dịch vụ công trên địa bàn áp dụng các phương án triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công như các trường học, bệnh viện, phối hợp thu tiền tương tự như việc thanh toán hóa đơn tiền điện, cước viễn thông... hiện nay.

Đồng thời, Thống đốc NHNN yêu cầu nghiên cứu, áp dụng chính sách phí dịch vụ thanh toán hợp lý và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho những khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt,... để khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ công và khách hàng ưu tiên lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện thanh toán dịch vụ công…

H.A