Với nhóm DN trong nước nợ thuế, DN nợ nhiều nhất thuộc về Công ty CP Đầu tư LDG với số tiền hơn 86,5 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm nợ thuế hơn 59,9 tỉ đồng. Mức nợ thuế 30-31 tỉ đồng thuộc về các Công ty CP Tập đoàn Tân Mai và Công ty CP Du lịch Giang Điển. 

Tổng cộng, nhóm DN trong nước nợ thuế từ 10 tỉ đồng trở lên có 9 DN. Với nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN nợ thuế nhiều nhất lên đến 76,8 tỉ đồng thuộc về Công ty TNHH khu Đô thị Phú Hội. Tiếp theo là Công ty TNHH P&F VINA và Chi nhánh của Công ty này khi khoản nợ thuế của mỗi đơn vị ở mức hơn 10 tỉ đồng. 

Để thu hồi khoản tiền thuế này cho ngân sách, hiện Cục Thuế Đồng Nai đã áp dụng các biện pháp cần thiết đối với DN như cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế việc xuất hóa đơn. Thậm chí đã có một số doanh nghiệp bị Cục Thuế Đồng Nai đề nghị thu hồi đăng ký kinh doanh. 

Bảo Sơn