Cụ thể, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp thuế, TCBS phải chịu mức phạt 20% trên số tiền thuế tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra theo quy định với số tiền hơn 708 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng sẽ truy thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng qua thanh tra TCBS với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 2,3 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Cùng với đó là khoản chậm nộp thuế hơn 749 triệu đồng được tính đến hết ngày 15-6-2018, bao gồm 224 triệu tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng và 525 triệu tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

B.K.