Theo đó, quý khách hàng là chủ thẻ ghi nợ quốc tế hoặc tín dụng quốc tế do Agribank phát hành (trừ thẻ phi vật lý) được Agribank dành tặng miễn phí bảo hiểm Bảo an chủ thẻ do Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cung cấp. 

Quý khách được bảo hiểm cho những tai nạn xảy ra trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Số tiền bảo hiểm tối đa cho Chủ thẻ quốc tế Agribank như sau:

Khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hiểm độc lập, tương ứng với số lượng thẻ quốc tế. Ngoài ra, Chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch kim được cung cấp thêm dịch vụ tư vẫn và hỗ trợ khi ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thời hạn được hưởng bảo hiểm tương ứng với thời hạn hiệu lực thẻ quốc tế của khách. 

Trường hợp đóng thẻ, thời điểm kết thúc quyền lợi bảo hiểm là ngày đóng thẻ của khách hàng. Giờ đây, quý khách hàng có thể sử dụng các chức năng, tiện ích hiện đại của tấm thẻ này cũng như an tâm tận hưởng cuộc sống với quyền lợi bảo hiểm Bảo an Chủ thẻ từ Agribank.

PV